• ข้อมูลคนหาย 70 total views 6 recent views

    ข้อมูลคนหาย (ไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล) จากในระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.)
    กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 23 มกราคม 2567