• ข้อมูลคนหาย 70 total views 6 recent views

  ข้อมูลคนหาย (ไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล) จากในระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.)
  กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 23 มกราคม 2567
 • ข้อมูลศพนิรนาม 49 total views 3 recent views

  ข้อมูลศพนิรนาม (ไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล) จากในระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.)
  กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 23 มกราคม 2567
 • ข้อมูลคนนิรนาม 64 total views 4 recent views

  ข้อมูลคนนิรนาม (ไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล) จากในระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.)
  กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 23 มกราคม 2567
 • ข้อมูลศพไร้ญาติ 68 total views 5 recent views

  ข้อมูลศพไร้ญาติ (ไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล) จากในระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.)
  กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม 23 มกราคม 2567
 • ข้อมูลศพที่ถูกส่งมาชันสูตร ณ ห้องศพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 48 total views 2 recent views

  ข้อมูลศพที่ถูกส่งมาชันสูตร ณ ห้องศพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล จากฐานข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science...
  กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ 11 ตุลาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).